Strechy, ktorým môžete veriť

...

Spoločnosť ALITREX s.r.o. sa od svojho založenia venuje realizáciám šikmých a plochých striech na celom Slovensku, kde zúročuje expertné poznatky z oblasti striech z predchádzajúcich pôsobísk, predovšetkým vo firme Bramac, kde konateľ pôsobil 13 rokov v riadiacich funkciách s kompetenciami v oblasti predaja, technického oddelenia a logistiky a spoločník v oblasti technického poradenstva. Konateľ firmy sa profesijne zaoberá strechami cca 30 rokov a spoločník viac ako 15 rokov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členstvo v CSS

...

Od roku 2014 sme členom profesijnej organizácie združujúcej realizátorov, montážne firmy, výrobcov a predajcov materiálov a výrobkov v oblasti striech – Cechu strechárov Slovenska. V roku 2015 sa konateľ spoločnosti stal Krajským cechmajstrom pre Bratislavský kraj a členom Predstavenstva CSS. Teoretické a praktické skúsenosti z oblasti striech zúročuje v rámci spracovávania technicko-odborných stanovísk Cechu strechárov Slovenska a v prednáškovej činnosti.

 
Cech strechárov Slovenska ocenil našu prácu a v súťaži realizácií svojich členov STRECHA ROKA 2021 ohodnotil našu rekonštrukciu plochých striech Dessewffyho paláca v Bratislave v kategórii plochých striech 3. miestom:
 

MAJITELIA FIRMY sú držiteľmi osvedčení o úplnej kvalifikácii, ktorá ich oprávňuje vykonávať všetky strechárske remeslá:

 

sos-jb-klampiar
sos-jb-tesar
sos-td-izolater
sos-td-strechar

PRAVIDELNE SA VZDELÁVAME. Certifikáty a osvedčenia o absolvovaní školení:

prefalz-zaklad-jb-2023
prefalz-profi-jb-2023
prefa-maloformat-jb-2023
rothoblaas-td-2023
rothoblaas-jb-2023
rheinzink-jb
fatraizolfa-jb
roto-td
dorken-jb
dorken-td
tondach-jb