Zateplovacie systémy

Pridané: 22.07.2014

 

Zateplenie domu pomáha efektívnejšie vytvárať optimálnu vnútornú klímu v budove, obmedzuje straty tepla ale aj tepelný zisk cez vonkajšiu štruktúru a stavebné materiály budovy. Počiatočné investičné náklady sa pomerne rýchlo vrátia formou usporenej energie a zvýšením kvality života v dome. Izolácia tak predstavuje, najmä v dobe neustále rastúcich cien energií, jeden z kľúčových postupov realizácie výstavby alebo rekonštrukcie budovy.

Napriek tomu, že primárnou funkciou tepelnej izolácie je vytvárať a udržiavať príjemnú teplotu v budove, poskytuje tiež ďalšie výhody - akustickú izoláciu, chrániacu pred nepríjemným hlukom z okolia a prispieva aj k požiarnej bezpečnosti.

Široká ponuka stavebného materialu, výrobkov a služieb