Strešné krytiny

Pridané: 15.05.2017

 

Strešná krytina je hlavným hydroizolačným systémom každej strechy. Najpoužívanejšou krytinou šikmých striech rodinných domov je maloformátová skladaná krytina z keramiky, betónu a plechu. Žiadna z týchto krytín po zabudovaní neodoláva tlakovej vode ani tlaku vzduchu, z čoho vyplýva, že cez tieto skladané krytiny môže prenikať voda v rôznych skupenstvách, ako aj prúd vzduchu s nečistotami. Toto je dôvod, prečo je potrebné pod krytinou inštalovať poistný hydroizolačný systém.

Každá skladaná krytina má výrobcom určený bezpečný sklon strechy (BSS), teda najmenší odporúčaný sklon skladanej krytiny zabezpečujúci nepriepustnosť voči zrážkovej vode bez doplnkových hydroizolačných opatrení. Stále treba mať na pamäti, že zabudovaný systém, ako celok, neodoláva tlakovej vode, hnanému dažďu a lietajúcemu snehu ani tlaku vzduchu pri akomkoľvek sklone.

Na Slovensku dlhodobo pretrváva trend výstavby rodinných domov so strechami projektovanými so sklonom strešných rovín menším ako sú bezpečné sklony. Takúto strechu je možné realizovať, avšak s doplnkovými opatreniami. Často je nutné pristúpiť k vyhotoveniu vodotesného podstrešia, ktoré je finančne podstatne náročnejšie a samotná krytina bude inštalovaná v podstate len na ozdobu.

 

Široká ponuka stavebného materialu, výrobkov a služieb