Odkvapový systém ZAMBELLI

Pridané: 17.07.2014

 

Úlohou odkvapového systému je bezpečne odvádzať zrážkové vody zo strechy a chrániť tak stavbu pred jej neželateľnými účinkami.

Odkvapový systém je  tvorený predovšetkým žľabmi pripevnenými hákmi pod odkvapovú hranu strechy. Žľaby sú ukončené čelami. Zo žľabov voda odteká cez kotlíky do odpadových rúr pripevnených k fasáde budovy objímkami. Voda z odpadového systému následne odteká do kanalizácie, voľne na terén alebo do prislúchajúcej zbernej nádoby.

Na Slovensku sa najčastejšie používa odkvapový systém polkruhového prierezu z poplastovaného plechu v mnohých farebných odtieňoch, z pozinkovaného, medeného alebo titánzinkového plechu.

Široká ponuka stavebného materialu, výrobkov a služieb