Strechy pre Vás

Sme strechárska firma, ktorej konatelia sa strechám venujú takmer celý svoj profesijný život. Za toto obdobie získali množstvo konkrétnych skúseností na strechách. Videli množstvo veľmi dobrých striech, ale aj striech, ktoré bolo nutné významnejšie opravovať, prípadne prerábať už za menej ako desať rokov. K najsmutnejším prípadom sa radili také, ktoré bolo nutné prerobiť už po dvoch zimách.

Ako jedna z mála strechárskych firiem na Slovensku máme vlastných trvalých pracovníkov, takže realizáciu v subdodávkach vykonávame len výnimočne. Realizujeme ploché aj šikmé strechy, klasické aj účelové. Sme pripravení uspokojiť nároky aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Ponúkame Vám komplexný balík služieb.

OBHLIADKA - NÁVRH RIEŠENÍ - CENOVÁ PONUKA - REALIZÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC

Nemáte dokumentáciu k stavbe a potrebujete spracovať cenovú ponuku, alebo poradiť?

Stavbu Vám zameriame a navrhneme riešenie s navrhnutím správnych detailov a dodaním kvalitného materiálu.

Ste časovo vyťažený a potrebujete riešenie?

Neváhajte, kontaktujte sa s nami a prídeme my k Vám.

Ponúkneme realizáciu Vášho zámeru, ale aj dodávku potrebného stavebného materiálu.

Urobíme všetko pre Vašu spokojnosť.

Široká ponuka stavebného materialu, výrobkov a služieb